Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů.

Předseda M. Krček a místopředseda K. Polata se dne 9.10. zúčastnili kulatého stolu na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde ministr Bartoš představil svůj primární záměr na omezení nájemních smluv na dobu určitou s automatickou prolongací. Představitelé Ministerstva spravedlnosti pak doplnili informaci o nově připravovaném takzvaném „rozkazu k vyklizení bytu nebo domu“.

Zástupci OSMD se vyjádřili proti návrhu na zvažovanou změnu občanského zákoníku, který by omezil právo stran opakovaně prodlužovat smlouvy na dobu určitou (dnes typicky na dobu jednoho roku) na maximálně 2 období. Dle předsedy M. Krčka se jedná o neopodstatněný zásah do smluvní svobody: „Současný systém přináší dostatečnou jistotu pro obě smluvní strany a funguje bez problémů. Naopak chrání drtivou většinu slušných nájemníků!“

I prezentovaný návrh na zavedení institutu rozkazu k vyklizení bytu povede nakonec spíše ke zhoršení stavu (prodloužení řízení), což paradoxně sama potvrdila předkladatelka tohoto návrhu z Ministerstva spravedlnosti.

Z médií: novinky.cz, 15.10.2023s vyjádřením předsedy OSMD Milana Krčka

seznamzpravy.cz, 11.10.2023s vyjádřením předsedy OSMD Milana Krčka

seznamzpravy.cz, 9.10.2023

Foto – zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj