Oba dva návrhy se týkají placení nájemného z bytů i nebytových prostor v době nouzového stavu, kdy se řada občanů i podnikatelů dostává do nezaviněné nouze, neboť si nesmějí vydělávat na provoz a své životní potřeby (včetně bydlení) prací. Schválený zákon s.t. 815, který řeší nájemné z bytů, je, jak správně konstatovala paní poslankyně Olga […]

Oba dva návrhy se týkají placení nájemného z bytů i nebytových prostor v době nouzového stavu, kdy se řada občanů i podnikatelů dostává do nezaviněné nouze, neboť si nesmějí vydělávat na provoz a své životní potřeby (včetně bydlení) prací.
Schválený zákon s.t. 815, který řeší nájemné z bytů, je, jak správně konstatovala paní poslankyně Olga Richterová, jen past na nájemníky. Nenabízí jim žádnou finanční pomoc státu na zajištění bydlení, na kterou ale mají od státu nárok podle článku 26 odst. 3 ústavní Listiny základních lidských práv a svobod. Místo toho jim zákon umožňuje nerozvážné si udělat dluhy, které budou muset splatit spolu i s úroky do konce letošního roku. Jinak mohou dostat okamžitou výpověď za jakýkoliv nedoplatek. Tento „zákon“ umožňuje tedy vládě hrubě porušit její povinnost hmotně zabezpečit bydlení (životní potřeby) občanům, kteří podle Listiny nejsou schopni si bez své viny vydělávat na své životní potřeby prací, přesto, že na to mají z ústavního zákona právo.
Současně je ale zákon koncipován tak, aby poškodil i pronajímatele tím, že jim de facto ukládá povinnost poskytnout každému nájemníkovi úvěr (na odložené splatné částky) bez možnosti tak učinit až na základě svobodného rozhodnutí po ověření bonity konkrétního klienta. Tento postup je veden podle zásady „rozděl a panuj“. Zákon tak navíc hrubě porušuje i vlastnická práva pronajímatelů chráněná článkem 11 odst. 4 Listiny.
Občanský zákoník přitom dostatečně „chrání nájemce před výpovědí“, kterou v době nouzového stavu v podstatě soudy nemohou schválit, a jelikož jsou dnes prakticky všechny nájemní vztahy svobodně uzavřené, těžko najdete pronajímatele, který by se chtěl svého nájemníka zbavit.
Zákon je zralý na to, aby ho za neplatný prohlásil Ústavní soud, aby se porušování ústavy nestalo vládní strategií. OSMD je připraveno ve spolupráci s politickými subjekty, které Ústavu respektují, se na takové stížnosti podílet.

RNDr. Tomislav Šimeček 

předseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z.s.

22.4.2020

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY K TÉMATU:

Předseda Tomislav Šimeček ve Studiu ČT24 – 21 .4. 2020 

Místopředseda Milan Krček v Českém rozhlase – Ranní plus 22.4. v 8:10, čas výstupu 8:20