Majitelům nemovitostí (nejen pronajímatelům) vznikl nový problém s přijetím zákona č. 274/2001 Sb., kdy vlastníkům nemovitostí byly proti jejich vůli zákonem darovány vodovodní přípojky, které historicky vždy patřily vodovodům a kanalizacím.  Před touto právní úpravou platila logická zásada, že po domovní vodoměr (hranici pozemku) vlastnily přípojku vodovody a kanalizace a co bylo za vodoměrem, patřilo […]

Majitelům nemovitostí (nejen pronajímatelům) vznikl nový problém s přijetím zákona č. 274/2001 Sb., kdy vlastníkům nemovitostí byly proti jejich vůli zákonem darovány vodovodní přípojky, které historicky vždy patřily vodovodům a kanalizacím. 

Před touto právní úpravou platila logická zásada, že po domovní vodoměr (hranici pozemku) vlastnily přípojku vodovody a kanalizace a co bylo za vodoměrem, patřilo vlastníkovi. Veřejné vodovodní ale zejména kanalizační sítě byly vždy ve správě té organizace, která je provozovala a vybírala na jejich opravy, údržbu i obnovu vodné a stočné. Vlastníkem těchto sítí byly vždy obce, které většinou i tyto sítě budovaly, aby zhodnotily své stavební pozemky, případně některé přípojky budovali i stavebníci nových staveb a jejich uvedením do provozu se stávaly vlastnictvím obce. Tento stav trval až do roku 2001.

Díky úsilí OSMD se podařilo celou záležitost vyřešit ve prospěch majitelů nemovitostí. Jak taková oprava nežádoucího stavu vypadá lze dokladovat na přehledu výstupů, za kterými jsou hodiny a dny práce a jednání…

Historie:
Ukázky z průběhu kauzy vodovodních přípojek v Poslanecké sněmovně, v médiích a OSMD