Přesně za měsíc, tedy 17. září, se bude konat valná hromada našeho spolku. Původní dubnový termín musel být zrušen kvůli koronavirové pandemii. Zveme všechny členy OSMD, aby si přišli poslechnout, co je nového v OSMD, nahlédli do hospodaření sdružení za minulý rok a schválili rozpočet na ten letošní, vyslechli rozlučkový projev předsedy Tomislava Šimečka a […]

Přesně za měsíc, tedy 17. září, se bude konat valná hromada našeho spolku. Původní dubnový termín musel být zrušen kvůli koronavirové pandemii.

Zveme všechny členy OSMD, aby si přišli poslechnout, co je nového v OSMD, nahlédli do hospodaření sdružení za minulý rok a schválili rozpočet na ten letošní, vyslechli rozlučkový projev předsedy Tomislava Šimečka a schválili správní radu na další období. V neposlední řadě se budou schvalovat Stanovy sdružení, ve kterých došlo k několika drobným změnám. Znění Stanov najdete už nyní na titulní stránce členské zóny.

Samozřejmě  bude prostor i pro vás, naše členy, na vaše dotazy, podněty pro správní radu a diskuzi k tématům týkajícím se nájemního bydlení.

Kdy: čtvrtek 17. září 2020 od 17 hodin (registrace členů 16 – 17h)

Kde: Bílý dům v Libni (místo pražských přednášek OSMD), U meteoru 6, Praha 8

Program:

 • Zahájení VH
 • Schválení zapisovatelů a skrutátorů
 • Seznámení s programem VH
 • Zpráva o činnosti Sdružení, UIPI a předsedův rozlučkový proslov
 • Zpráva o hospodaření za rok 2019
 • Zpráva revizní komise za rok 2019
 • Schválení zprávy o hospodaření a revizní zprávy
 • Schválení účetní závěrky OSMD
 • Schválení změny stanov OSMD
 • Návrh a volba správní rady
 • Návrh a volba revizní komise
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 • Schválení rozpočtu na rok 2020
 • Informace k aktuálním tématům
 • Diskuse
Nezapomeňte prosím, že ke vstupu na VH je zapotřebí prokázat svou
totožnost platným občanským průkazem. V případě zastupování
člena OSMD je třeba předložit i notářsky ověřenou plnou moc.

Těšíme se na vás!