Smrt nájemce může mít řadu důsledků podle toho, v jakém postavení nájemce v bytě byl. Předně je třeba rozlišit, zda nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, nebo neurčitou. Další otázkou je, zda v daném bytě bylo více nájemců, nebo jen jeden nájemce (smluvní stranou jako nájemce byla jen jedna osoba, anebo dvě či více […]

Smrt nájemce může mít řadu důsledků podle toho, v jakém postavení nájemce v bytě byl. Předně je třeba rozlišit, zda nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, nebo neurčitou. Další otázkou je, zda v daném bytě bylo více nájemců, nebo jen jeden nájemce (smluvní stranou jako nájemce byla jen jedna osoba, anebo dvě či více osob), potom jestli s nájemcem nebo nájemci žily v bytě další osoby nebo osoba a pokud ano, zda takové osoby nebo osoba byly v příbuzenském vztahu k nájemci a pokud ano, tak v jakém. Podle odpovědí na uvedené otázky se potom různí také postup pronajímatele při úmrtí nájemce.

Obecně platí, že je-li smlouva uzavřena na dobu určitou, nájem trvá jen po tuto určenou dobu a osoba, která by v důsledku úmrtí nájemce vstupovala do jeho práv a povinností, a tedy se stala nájemcem, bude nájemcem bytu jen po tuto smlouvou určenou dobu.

Jestliže v bytě žijí jako nájemci manželé, jde

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se