15.4.2020: OSMD se dnes obrátilo dopisem na senátory, kteří budou v tomto týdnu projednávat zákony schválené v Poslanecké sněmovně v rámci nouzového stavu. OSMD zásadně nesouhlasí se schválenou podobou dvou zákonů, které mají zmírňovat dopad epidemie na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby a prostor sloužících podnikání (senátní tisky č. 234 a 239). Zákony […]

15.4.2020: OSMD se dnes obrátilo dopisem na senátory, kteří budou v tomto týdnu projednávat zákony schválené v Poslanecké sněmovně v rámci nouzového stavu. OSMD zásadně nesouhlasí se schválenou podobou dvou zákonů, které mají zmírňovat dopad epidemie na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby a prostor sloužících podnikání (senátní tisky č. 234 a 239). Zákony nájemcům reálně vůbec nepomáhají a přenáší břemeno bez náhrady na pronajímatele. Proto OSMD žádá senátory o úpravu těchto zákonů.

OSMD chápe, že vláda chce pomoci nájemcům, ale schválené zákony bohužel reálně vůbec neřeší tíživou finanční situaci nájemců a vytváří tak pro nájemce riziko pádu do dluhové pasti. Zákony pouze znemožňují pronajímateli po stanovenou ochrannou dobu do 31.12.2020 dát nájemci výpověď z nájmu z důvodů neplacení nájemného. S ohledem na nynější složitou ekonomickou situaci je zcela reálné, že mnohým nájemcům se nepodaří do konce ochranné doby zaplatit veškeré vzniklé dluhy na nájemném, což znamená nejen přímé ohrožení bydlení či užívání prostor k podnikání těchto nájemců, ale také riziko insolvence.

Stát těmito zákony přenáší veškerou ekonomickou zátěž na pronajímatele, přičemž toto omezení vlastnického práva je v rozporu s ústavním pořádkem, a to především s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, neboť jakékoli omezení vlastnického práva je přípustné pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu, s níž však zákony v jakékoli podobě nepočítají.

Navíc v článku 26 odst. 3  Listiny práv a svobod je jasně napsáno, že pokud si občan nemůže prací vydělávat na své životní potřeby (včetně bydlení) je stát povinen ho v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťovat.

Zákony schválené Poslaneckou sněmovnou tedy nepřináší skutečnou pomoc nájemcům, ale zároveň způsobují další vážné ekonomické problémy pronajímatelům a mohou vést pouze k prohloubení současných problémů hospodářství, neboť to pro pronajímatele znamená potenciální nedobytnost jejich pohledávek a hrozbu vážných ekonomických problémů. Je proto zapotřebí těmto rizikům předejít, což může učinit Senát vrácením zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

OSMD navrhuje, aby do obou zákonů byly zakotveny státní záruky za nedobytné pohledávky z nájemného, což je obdobný postup, jaký vláda zvolila v případě krizových úvěrů ze strany bankovního sektoru. Zatímco v případě bank stát počítá se stovkami miliard korun na státní záruky bankám na splacení půjček podnikatelům, v případě pronajímatelů je jednostranně přenecháváno veškeré riziko a ekonomický dopad na nájemcích a pronajímatelích. V těchto srovnatelných případech je tedy postupováno odlišně a zcela nespravedlivě.

OSMD apeluje na senátory, aby napravili oba zákony a vrátili je sněmovně tak, aby zákony byly v souladu s ústavním pořádkem České republiky a chránily základní práva pronajímatelů a zabránily nezvladatelnému předlužení nájemců a ohrožení jejich bytové potřeby nebo schopnosti dále provozovat své podnikání.

RNDr. Tomislav Šimeček

předseda
Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z.s.


VIDEOPROHLÁŠENÍ K TÉMATU ZDE:

https://www.youtube.com/watch?v=YuRNUgZUPBc&t=148s 

PRÁVNÍ ANALÝZA CHYSTANÝCH ZÁKONŮ OD JUDR. HANY KORDOVÉ MARVANOVÉ KE STAŽENÍ V ČLENSKÉ ZÓNĚ (sekce Covid-19)