Návrh nového stavebního zákona je nyní v připomínkovém řízení, a to do 23. prosince. Výhrady k tomuto návrhu se objevují napříč politickým spektrem a také od různých organizací. Příprava zákona je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Nejčastější pochybnosti se týkající toho, jestli zákon bude účelný zejména při urychlení stavebního řízení. Nový stavební zákon počítá […]

Návrh nového stavebního zákona je nyní v připomínkovém řízení, a to do 23. prosince. Výhrady k tomuto návrhu se objevují napříč politickým spektrem a také od různých organizací. Příprava zákona je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Nejčastější pochybnosti se týkající toho, jestli zákon bude účelný zejména při urychlení stavebního řízení.

Nový stavební zákon počítá se zásadní změnou fungování a postavení stavebních úřadů. Má vzniknout nejvyšší stavební úřad a jemu podřízené krajské úřady, které budou mít jednotlivá územní pracoviště, ale nepůjde již o přenesený výkon státní správy na radnicích, nýbrž o samostatné pobočky.

Mnoho otázek a pochybností se pojí právě se vznikem nejvyššího stavebního úřadu a krajských úřadů; podle některých institucí tím pádem dojde k omezení pravomocí samospráv při územním plánování.

Návrh kritizují například Svaz měst a obcí nebo pražský magistrát, a to i z hlediska nedostatku času, který je na připomínky dotčených institucí. 

Ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová konstatuje, že času není nazbyt a že pokud chce vláda zákon prosadit, musí si pospíšit.Více například ZDE 

Zástupci OSMD nyní návrh zákona studují a připravují k němu stanovisko.

Naše dřívější připomínky k zákonům najdete ZDE