Na včerejším jednání vlády byl schválen přesun Agentury pro sociální začleňování pod Ministerstvo pro místní rozvoj a to od počátku roku 2020.  Po jedenáct let svého fungování byla (a do dnešného dne stále je) Agentura součástí odborů na úřadu vlády. Její hlavní činnost spočívá v pomoci obcím zvládat problémy s ghetty, sociálním vyloučením, chudobou.  Více […]

Na včerejším jednání vlády byl schválen přesun Agentury pro sociální začleňování pod Ministerstvo pro místní rozvoj a to od počátku roku 2020. 

Po jedenáct let svého fungování byla (a do dnešného dne stále je) Agentura součástí odborů na úřadu vlády. Její hlavní činnost spočívá v pomoci obcím zvládat problémy s ghetty, sociálním vyloučením, chudobou.

 Více se můžete dočíst zde

Názor OSMD na otázky ohledně sociálního bydlení zde