Rada EU přijala „obecný přístup“ k projednávané směrnici o energetické náročnosti budov. října 2022 dosáhla Rada Evropské unie dohody (tzv. obecného přístupu) k návrhu revize směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).  Přístup k textům najdete zde – Obecný přístup Mimo jiné se Rada dohodla, že: – od roku 2028 by nové budovy ve vlastnictví veřejných […]

Rada EU přijala „obecný přístup“ k projednávané směrnici o energetické náročnosti budov.

  1. října 2022 dosáhla Rada Evropské unie dohody (tzv. obecného přístupu) k návrhu revize směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).  Přístup k textům najdete zde – Obecný přístup

Mimo jiné se Rada dohodla, že:

– od roku 2028 by nové budovy ve vlastnictví veřejných orgánů měly být s nulovými emisemi

– od roku 2030 by všechny nové budovy měly být budovami s nulovými emisemi

(výjimky budou možné u některých budov, včetně historických budov, míst pro bohoslužby a budov využívaných pro obranné účely.)

Pro stávající budovy se členské státy dohodly na zavedení minimálních standardů energetické náročnosti (MEPS), které by odpovídaly maximálnímu množství primární energie, které mohou budovy ročně spotřebovat na m2 plochy.

Pro stávající obytné budovy stanoví členské státy minimální normy energetické náročnosti (MEPS) na základě vnitrostátní trajektorie v souladu s postupnou renovací svého fondu budov na fond budov s nulovými emisemi do roku 2050.

Vnitrostátní trajektorie by sledovala postupné snižování spotřeby primární energie v celém fondu obytných budov od roku 2025 do roku 2050 se dvěma kontrolními body, aby bylo možné sledovat dosažené výsledky členských států.
Ty by měly zajistily, aby průměrná spotřeba primární energie ve všech obytných budovách odpovídala:
– do roku 2033 alespoň úrovni třídy D energetické náročnosti budov

– do roku 2040 vnitrostátně stanovené hodnotě odvozené z postupného snižování průměrné spotřeby primární energie od roku 2033 do roku 2050 v souladu s přeměnou bytového fondu na fond budov s nulovými emisemi.

Více v přiloženém dokumentu