Cílem přednášek pořádaných OSMD je poskytovat majitelům domů informace při správě nemovitosti včetně informací o aktuálních změnách právních ustanovení. Součástí přednášky jsou odpovědi na konkrétní dotazy posluchačů. Při diskuzi a samotném setkání členů dochází také k cenné výměně zkušeností majitelů domů. Pozvánky na přednášky jsou zveřejňovány v KALENDÁŘI událostí. Přednášky pořádané hlavní kanceláří OSMD Praha se […]

Cílem přednášek pořádaných OSMD je poskytovat majitelům domů informace při správě nemovitosti včetně informací o aktuálních změnách právních ustanovení. Součástí přednášky jsou odpovědi na konkrétní dotazy posluchačů. Při diskuzi a samotném setkání členů dochází také k cenné výměně zkušeností majitelů domů.

Pozvánky na přednášky jsou zveřejňovány v KALENDÁŘI událostí.
Přednášky pořádané hlavní kanceláří OSMD Praha se obvykle konají v tzv. Bílém domě v Libni na adrese Zenklova 43, Praha 8.
Začátky vždy v 17,00 hodin. Členové OSMD, kteří se prokáží kartou člena, platí snížené vstupné.

Od roku 2013 přednášky z problematiky bydlení zpřístupňujeme členům OSMD také na těchto internetových stránkách:

2016

Problematika vlastnictví a nájmu  

Červen 2016 – Brno

Přednášející:       JUDr. Jiří Odehnal, advokát 

Informace k přednášce jsou ke stažení     zde.

Seminář k dotaci Zelená úsporám zaměřený na historické budovy v Praze  

Květen 2016 – Praha

Přednášející:     Ing. Martin Kotěra a Ing. Jan Kubín, Státní fond životního prostředí

Prezentace k přednášce je ke stažení    zde.

Daň z příjmů FO

Únor 2016 – Praha

Přednášející:    Ing. Petr Kubeš

Prezentace k přednášce je ke stažení   zde.

2015

Nové možnosti při pronájmu nemovitostí a další aktuální témata


Listopad 2015 – Praha

Přednášející:  předseda OSMD RNDr. Tomislav Šimeček

Prezentace k přednášce je ke stažení  zde.

Opravy a restaurování historických fasád činžovních domů

Květen 2015 – Praha
Přednášející: Ing. Miloš Kolomazník
Prezentace k přednášce je ke stažení zde.

Vyúčtování služeb

březen 2015 – Praha
Přednášející: Věra Brodecká
Celá přednáška je ke stažení zde.

2014

Co je nového v novém Občanském zákoníku

Listopad 2014 – Brno
Přednášející: JUDr. Odehnal
Celá přednáška je ke stažení zde.

Nové smlouvy s vodárnami

Listopad 2014 – Praha
Přednášející: Mgr. Michal Kojan
Několik postřehů z této přednášky zde a právní názor zde.

Zákon o hospodaření energií a rozúčtování služeb

Září 2014 – Praha
přednášející: Věra Brodecká
Celá přednáška je ke stažení zde

2013

Skončení nájmu bytu
Nájem bytu podle nového Občanského zákoníku, část III.

Listopad 2013 – Praha
Přednášející: Mgr. Stanislav Němec
Celá přednáška je ke stažení  zde

Práva a povinnosti vyplývající z nájmu
Nájem bytu podle nového Občanského zákoníku, část II.

Říjen 2013 – Praha
Přednášející: Mgr. Stanislav Němec
Celá přednáška je ke stažení zde

Vznik nájmu a přechodná ustanovení
Nájem bytu podle nového Občanského zákoníku, část I.

Květen 2013 – Praha
Přednášející: Mgr. Stanislav Němec
Celá přednáška je ke stažení  zde

Novinky v daních roku 2013

Březen 2013 – Praha
Přednášející: daňové poradkyně Mgr. Magdaléna Vyškovská a Mgr. Zdeňka Sommerová
Celá přednáška je ke stažení zde