Vážené členky, vážení členové, ocitli jsme se ve velmi vážné situaci, kterou výjimečně nezpůsobila naše vláda, ani jiný politik, ale příroda, která v důsledku technického pokroku, kdy cestování do tisíce kilometrů vzdálených destinací trvá jen hodiny a zmenšilo svět natolik, že o našich životech rozhoduje i to co se děje ve Wu-Chanu, Miláně, nebo v […]

Vážené členky, vážení členové,

ocitli jsme se ve velmi vážné situaci, kterou výjimečně nezpůsobila naše vláda, ani jiný politik, ale příroda, která v důsledku technického pokroku, kdy cestování do tisíce kilometrů vzdálených destinací trvá jen hodiny a zmenšilo svět natolik, že o našich životech rozhoduje i to co se děje ve Wu-Chanu, Miláně, nebo v New Yorku. Když ve středověku někde propukl mor, byla to tragédie této lokality, ale bylo možné se odstěhovat a přežít. Dnes není kam se skrýt, a tak se budeme muset smířit s tím, že pokud chceme pandemii překonat, tak to každého z nás bude něco stát.

Zvykli jsme si na to, že ohromné úspěchy ve zdravotnictví prodloužily lidský věk o desítky let a v civilizovaném světě byly zvládnuty téměř všechny nebezpečné choroby a pevně věříme, že se podaří zvládnout i tu, která nás dnes drží v šachu. Prosperita našeho světa je založena na technickém pokroku a ohromné efektivitě hromadné výroby, která je dnes ochromena strachem o holý život. To vede k ztrátě příjmů z práce i vyčerpávání finančních rezerv všech obyvatel. Naděje na vyhnutí se nákaze je rozhodujícím způsobem spojena s možností pobytu v karanténě vlastního domova do doby, než se podaří zvládnout léčbu koronaviru nebo než získáme imunitu vytvořením vlastních protilátek.

My jako poskytovatelé bytového fondu pro karanténní pobyt statisíců ohrožených rodin a jedinců významným způsobem pomáháme svým spoluobčanům v boji o omezení pandemie. Většina našich členů nemá problémy s platební morálkou svých bytových nájemníků, což ale neplatí pro všechny sociální skupiny. Rád bych proto apeloval na vaše sociální cítění, neboť dnes není byt, v němž u vás nájemník bydlí, jen jeho domovem, ale také prostorem, kde má šanci vyhnout se nákaze. Buďte proto vstřícní u všech slušných nájemníků k požadavkům o prodloužení splatnosti části jejich finančních závazků na základě písemné žádosti a pokud jsou v nouzi skutečně bez vlastního zavinění, buďte připraveni jim nabídnout i určité finanční úlevy.

Jedná se tím vlastně o poskytnutí úvěru na část splátky nájemného nebo služeb a Vy jako poskytovatelé úvěru musíte mít stejné právo jako banka prověřit bonitu klienta, před tím, než takový úvěr poskytnete. Je nemyslitelné, aby za Vás tento souhlas dal ministr Havlíček nebo zákon, pokud za jeho splacení nebude ručit svým majetkem.

Pokud pronajímáte podnikatelům, jimž vláda zakázala podnikat, pak by kompenzaci takových ztrát měl dorovnat stát. Finanční dopady u podnikatelů mohou být někdy i likvidační a mohou končit i nuceným ukončením nájemní smlouvy. V těchto případech je výrazně silnější odpovědnost státu za pomoc při obnově podnikatelské činnosti. Je však třeba si uvědomit, že vláda si bude muset potřebné prostředky na takovou pomoc získat následným výběrem daní nejpohodlněji zdaněním nemovitého majetku.

31.3.2020

RNDr. Tomislav Šimeček,

předseda OSMD