Výroky některých politických představitelů za poslední týden nás nabádají k ostražitosti.

Média často komentují růst výše nájemného v posledních letech. Přijdou další podněty, které způsobí při zpomalování ekonomiky tlak na další růst nájemného? Politik Filip Hausknecht, (teď už bývalý) člen Strany zelených se minulý týden na své sociální síti vyjádřil  v tom smyslu, že za účelem uvolnění „prázdných“ bytů na trh nájemného navrhuje vyvlastnit investiční byty a také ty, které se používají na Airbnb bez živnosti.

Předseda strany Petr Štěpánek /Strana zelených/ se sice od těchto výroků distancoval, nicméně prozměnu prohlásil toto: „Je potřeba upravit daň z nemovitostí tak, aby ti, kteří nakupují byty jako investice, byli nuceni je pronajímat. A na tom se shodneme, napříč od pravice po levici.“

Jak se zvýšení daně z nemovitosti dotkne bytů v rekonstrukci, bytů zainvestovaných pro děti, bydlení používaného sezónně či přechodně…? Podle OSMD zvýšení daně z nemovitosti způsobí další zvýšení nájemného a podstatně zhorší situaci všech ostatních majitelů nemovitostí v regionech s nízkou kupní silou.