Pojištění nemovitosti – Vašeho zdroje příjmů 4/10 Čtvrtý díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem […]

Pojištění nemovitosti – Vašeho zdroje příjmů 4/10

Čtvrtý díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem (odhadovaná tržní / reprodukční) cena 30 mil. Kč). Pronajímaná plocha má celkem 1000 m2.

Kooperativa pojišťovna, a.s. / www.koop.cz
Doporučit lze především komplexní majetkové pojištění bytového domu (viz naše nabízené varianty KOMFORT, PRIMA PLUS) a pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti.
Rozsah pojistné ochrany lze dále rozšířit prostřednictvím nabízených připojištění: odpovědnost z vlastnictví nemovitosti, odpovědnost za škodu způsobenou členy orgánů, elektronická a strojní zařízení, skla „all risks“, rostliny a porosty na pozemku, ztráta nájemného, jmenovitě určené věci jako vedlejší budova a stavební součásti umělecké hodnoty.
Výše pojistného je závislá na požadované výši pojistné částky bytového domu, rozsahu pojištění, výši spoluúčasti a frekvenci placení pojistného.
Pojišťovna s odpovědí zaslala Přehled pojištění bytového domu (varianty pojištění PRIMA, PRIMA PLUS, KOMFORT), všeobecné pojistné podmínky pro pojištění bytových domů a dodatkové pojistné podmínky pro bytové domy.

Jaké plnění bude (komu) poskytnuto, když dojde k požáru od hořící svíčky nájemce v bytě, kdy škoda na majetku nájemce je 30 tis. Kč (osobní věci, elektronika), 80 tis. Kč škoda na majetku pronajímatele (podlaha, dveře, vymalování,…) a 40 tis. Kč na majetku souseda nájemníka (vytopený byt od hasičů, vymalování, elektronika)?
Škoda na majetku nájemce je likvidní z pojištění domácnosti nájemce, z pojištění bytového domu nikoli (pronajímatel za újmu vzniklou na majetku nájemce neodpovídá).
Škoda na majetku pronajímatele bude uhrazena z pojištění bytového domu.
Škoda na majetku souseda nájemníka bude uhrazena z pojištění odpovědnosti nájemce v běžném občanském životě (pronajímatel opět za újmu neodpovídá); resp. z pojištění domácnosti souseda.

Jaké plnění bude poskytnuto, když spadne střešní taška ze střechy a způsobí jiné osobě újmu na zdraví s trvalými následky? (Rekonstrukce střechy proběhla před 10 lety, pád není v důsledku stavebních prací apod.)
Podle nového občanského zákoníku zde platí objektivní odpovědnost, tudíž vzniklé újmy budou nahrazeny z pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti.

Dojde ke krádeži kamery mířící na vchodová vrata a současnému poškození vrat. Celková škoda je 30. tis. Kč. Je rozdíl v plnění, pokud je pachatel nezjištěn a v případě, kdy je pachatel zjištěn?
V případě variant KOMFORT, PRIMA PLUS obecně jde o pojistné události, za vzniklé škody bude poskytnuto pojistné plnění (jde o škody na zábranných prostředcích). Skutečnost, zda bude pachatel zjištěn, není rozhodná.

Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory. Celková škoda je 40. tis. Kč.
Plnění může být vyplaceno z pojištění odpovědnosti nájemníka, který škodu způsobil; majetkové pojištění bytového domu se bude vztahovat na vodovodní škody vzniklé na bytě i společných prostorech bytového domu.

Článek je součástí desetidílného seriálu o pojištění souvisejícího s pronajímáním nemovitosti. Všechny díly budou postupně uveřejňovány v novinkách na webu osmd a následně zde