Pojištění nemovitosti – vašeho zdroje příjmů 3/10 Třetí díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem […]

Pojištění nemovitosti – vašeho zdroje příjmů 3/10

Třetí díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem (odhadovaná tržní / reprodukční) cena 30 mil. Kč). Pronajímaná plocha má celkem 1000 m2.

ČSOB Pojišťovna, a. s. / www.csobpoj.cz
V zaslaném modelovém příkladu uvažujeme pojistnou částku jako reprodukční cenu ve výši 30 mil. Kč (= náklady na výstavbu nového domu v daném místě) a pojištění majetku (bytového domu) i odpovědnosti produktem Náš dům (od listopadu i ušlé nájemné a právní ochrana) v rozsahu:
živelní pojistná nebezpečí (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, sesuv půdy, vodovodní škoda, povodeň, záplava ….), pojištění skel na všechna rizika s limitem plnění 50 000 Kč (na 1 a každou pojistnou událost), škody způsobené zkratem a přepětím s limitem 50 000 Kč na 1 a každou pojistnou událost, pojištění vandalismu s limitem 50 000 Kč, pojištění technických poruch s limitem 200 000 Kč, pojištění hasicích zařízení a přístrojů pro případ krádeže s limitem 20 000 Kč, movité věci pro provoz domu s limitem 100 000 Kč, pojištění odpovědnosti za škodu s limitem 5 000 000 Kč.
Dále jsou zajištěny asistenční služby, a to zejména pro případ odstranění havarijního stavu v domě v rámci vyjmenovaných profesí (elektrikář, plynař, instalatér, topenář, zámečník, sklenář, pokrývač. Zahrnuty jsou i deratizace, desinsekce a čištění kanalizace. Garantováno je až 5 zásahů za rok s krytím nákladů do 7 000 Kč na zásah. V každém z (deseti) bytů modelového případu je garantován 1 zásah za rok s limitem 2 000 Kč.
Od 1. 11. 2017 ČSOB pojišťovna nabídne dvě nová pojištění – pojištění právní ochrany, kde bude zahrnuta i právní pomoc v případě sporů o úhradu nájemného a pojištění ušlého nájemného z důvodu neobyvatelnosti pronajímaných prostor po pojistné události (požár, povodeň, vytopení vodou z potrubí, …), nebo zásahem orgánů veřejné moci.

Jaké plnění bude (komu) poskytnuto, když dojde k požáru od hořící svíčky nájemce v bytě, kdy škoda na majetku nájemce je 30 tis. Kč (osobní věci, elektronika), 80 tis. Kč škoda na majetku pronajímatele (podlaha, dveře, vymalování,…) a 40 tis. Kč na majetku souseda nájemníka (vytopený byt od hasičů, vymalování, elektronika)?

Z pojištění bytového domu se hradí škody na domě. Tedy zde uvedených 80 tis. Kč. Škoda způsobená zásahem hasičů (působení hasebních látek, …) na domě je také likvidní z požáru.
Škody na movitých věcech nájemníků (vybavení domácnosti) nejsou v rámci produktu pro bytové domy kryty. Zde je na místě mít sjednáno pojištění domácnosti, což si sjednává každý z nájemníků zvlášť. U bytových domů pojištěných u ČSOB mají nárok až na 20% slevu na toto pojištění domácnosti.
Nároky na náhradu škody lze také vznést na viníka požáru, který nepochybně za takovou škodu odpovídá. Pro něho je důležité, aby měl sjednáno pojištění odpovědnosti z dostatečně vysokým limitem plnění.

Jaké plnění bude poskytnuto, když spadne střešní taška ze střechy a způsobí jiné osobě újmu na zdraví s trvalými následky. (Rekonstrukce střechy proběhla před 10 lety, pád není v důsledku stavebních prací apod.)

Plnění bude poskytnuto z pojištění odpovědnosti provozovatele/vlastníka domu. Plnění je poskytováno za újmu na zdraví či majetku, včetně následných finančních škod (ušlá mzda poškozeného, nároky zdravotních pojišťoven za náklady vynaložené na léčení, nároky orgánů sociálního zabezpečení).

Dojde ke krádeži kamery mířící na vchodová vrata a současnému poškození vrat. Celková škoda je 30. tis. Kč. Je rozdíl v plnění, pokud je pachatel nezjištěn a v případě, kdy je pachatel zjištěn?

Plnění bude poskytnuto z pojištění vandalismu. Rozdíl v plnění u zjištěného a nezjištěného pachatele není. Škodu je však třeba nahlásit policii ČR.

Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory. Celková škoda je 40. tis. Kč.

Z pojištění bytového domu lze krýt opět škodu na stavbě (byt i společné prostory) a budou-li ve společných prostorách věci movité určené k provozu a údržbě domu, tak i na nich. Zejména půjde o výmalby.
Škody na movitých věcech nájemníků lze hradit z jejich pojištění domácnosti i z odpovědnosti nájemníka bytu, kde došlo k vypadnutí hadice od pračky.

Článek je součástí desetidílného seriálu o pojištění souvisejícího s pronajímáním nemovitosti. Všechny díly budou postupně uveřejňovány v novinkách webu osmd a následně zde