Fakta Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje změnu živnostenského zákona, jejíž součástí by bylo zařazení pronájmu mezi živnosti, a to v případě pronajímání 3 a více bytů v domech s více než třemi bytovými jednotkami. Součástí navrhované novely živnostenského zákona z dílny MPO je především zásadní změna pro fyzické osoby – pronajímatele, kteří by nově museli […]

Fakta

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje změnu živnostenského zákona, jejíž součástí by bylo zařazení pronájmu mezi živnosti, a to v případě pronajímání 3 a více bytů v domech s více než třemi bytovými jednotkami.

Součástí navrhované novely živnostenského zákona z dílny MPO je především zásadní změna pro fyzické osoby – pronajímatele, kteří by nově museli mít koncesovaný živnostenský list, dále by byla zavedena povinnost hradit z příjmů z pronájmu sociální a zdravotní pojištění. Pronájem by nemohli nabízet kvůli střetu zájmů soudci, policisté, státní zástupci, ale například ani zaměstnanci bank či cizinci žijící mimo ČR. V jedné z variant zákona je například i zmíněna povinnost označovat byty jako provozovny (tedy by do nich byl umožněn vstup kontrolních orgánů (!).

Postoj a aktivita OSMD

Občanské sdružení majitelů domů považuje tento návrh za protiústavní, zejména s ohledem na porušení základního lidského práva nakládat svobodně se svým majetkem. 

Dále také v souvislosti s označování bytů za provozovny poukazuje na porušování principu nedotknutelnosti obydlí.

Naše “STANOVISKO  ” bylo zasláno zasláno novinářům a také premiérovi ČR. Z jeho odpovědi vyplývá, že návrh je rozeslán k předběžnému posouzení a připomínkám na zainteresovaná ministerstva „zejména s ohledem na možný nesoulad s ústavním pořádkem“.  Některá ministerstva a úřady (např. úřad vlády) vyjádřily určité pochybnosti týkající se právě souladu s ústavním pořádkem a s testem proporcionality („tj. zda je navrhované řešení vhodné, nezbytné a přiměřené vzhledem k účelu, který má navržená právní úprava sledovat“.) Pokud bude více takovýchto pochybností vyjádřeno ze stran dotčených ministerstev a úřadů, bude podle sdělení premiéra na místě uvažovat nad možností od tohoto návrhu upustit a hledat jiné řešení problému.

Aktuálně

Návrh je momentálně v přípravné fázi, kdy se k němu budou vyjadřovat jednotlivá ministerstva.

Správní rada OSMD situaci monitoruje a sbírá odborné podklady pro případná jednání se státní správou.

Členy OSMD budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek a členského časopisu Střecha.

Mediální výstupy

Místopředseda sdružení Ing. Milan Krček se vyjádřil k návrhu v médiích:

krátké zprávy TV NOVA ze dne 19.2.  – odkaz  na reportáž ZDE

pořad Českého rozhlasu “Pro a proti” ze dne 7.3. 2019 – ZDE

komentář k pořadu “Pro a proti” od místopředsedy Ing. Karla Polaty – ZDE

Oficiální Stanovisko OSMDZDE