Fakta Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o dani z příjmu, v jejímž rámci má být zavedena pásmová progresivní daň z příjmu u fyzických osob z dlouholetých jednotných 15% na sazbu 19 % a dále 23 % u příjmů nad 1,5 mil. Kč. To má být kompenzováno zrušením superhrubé mzdy, která se týká příjmů ze zaměstnání dle §6 zákona o […]

Fakta

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o dani z příjmu, v jejímž rámci má být zavedena pásmová progresivní daň z příjmu u fyzických osob z dlouholetých jednotných 15% na sazbu 19 % a dále 23 % u příjmů nad 1,5 mil. Kč.

To má být kompenzováno zrušením superhrubé mzdy, která se týká příjmů ze zaměstnání dle §6 zákona o dani z příjmu a uznáním ¾ platby sociálního a zdravotního pojištění u podnikání dle §7 zákona o dani z příjmu – tedy tak nemá dojít k navýšení celkové daňové sazby u těchto 2 druhů příjmů.

Kdo však zdaňuje příjem z pronájmu majetku, nejčastěji nemovitosti – příjem dle §9 zákona o dani z příjmu, nebo příjem kapitálový dle §8 zákona o dani z příjmu, toho se netýká ani superhrubá mzda, ani sociální a zdravotní pojištění, tedy na tyto poplatníky dopadne zvýšení daně plně, upozorňuje daňová poradkyně spolupracující s OSMD Ing. Magdalena Čudová.

Aktivita OSMD 

Zástupci OSMD se od počátečních zpráv o tomto návrhu snaží vést dialog s Ministerstvem financí. 

Dne 21. 2. 2018 se uskutečnilo setkání zástupců OSMD s ministryní financí v demisi JUDr. Alenou Schillerovou, Ph.D., a jejími náměstky. Za sdružení se schůzky zúčastnil předseda RNDr. Tomislav Šimeček, místopředseda Ing. Karel Polata a daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová. Hlavním tématem schůzky se staly navrhované změny v daňovém zatížení pronajímatelů, kteří své příjmy daní podle § 9 zákona o daních z příjmu.

Tisková zpráva

V následné tiskové zprávě jsme zdůraznili, že v reálném výsledku by tato změna zdaňovacích sazeb znamenala skokové zvýšení daňové zátěže pro majitele nemovitostí a to v řádu desítek procent – minimální navýšení by bylo 30%, ale mohlo by klidně přesáhnout i 100%!

Celou tiskovou zprávu najdete zde   

Dopis člena OSMD 

Nejen zástupci sdružení, ale i členové sami pocítili potřebu se ozvat. Můžete si přečíst výstižný dopis našeho člena, který se na Ministerstvo financí obrátil s podobnými námitkami  jako naše sdružení. Nejprve doporučujeme přečíst komentář našeho místopředsedy Ing. Milana Krčka k tomuto dopisu – zde

Dopis člena zveřejněný s jeho souhlasem – zde

Odpověď ministryně financí (bez osobních údajů převeden do formátu pdf) – zde

Mediální výstupy  

Mediální výstupy – prezentace názorů zástupců OSMD na tyto navrhované daňové změny najdete zde