Průměrná roční míra inflace v roce 2014: 0,4 % Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 12. 2. 2015

Průměrná roční míra inflace v roce 2014: 0,4 %

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace

12. 2. 2015