Předseda OSMD se zúčastnil Kulatého stolu Asociace nájemního bydlení a vyjádřil se k návrhu ministerstva na změnu občanského zákoníku.

Předseda Milan Krček se v úterý 21. listopadu 2023 zúčastnil diskuzního panelu Kulatý stůl bydlení, které již podruhé pořádala Asociace nájemního bydlení (ANB). Na akci byly prezentovány čerstvé statistiky trhu s bydlením 2023, trendy ze zahraničí a predikce trhu s bydlením 2024. Byla zde představena iniciativa „Férový inzerát“, jejímž cílem je udělat inzerci na nájemní byty férovější, transparentnější a pravdivější. ANB chce zamezit nekalým praktikám, které inzeráty záměrně ve finančních položkách zkreslují. Hlavním tématem kulatého stolu byla prezentace Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) o návrhu na legislativní úpravu nájemních vztahů, na kterou mnoho účastníků reagovalo. Předseda M. Krček tomuto tématu věnoval svoji celou prezentaci, kde shrnul hlavní tvrzení MMR opodstatňující daný návrh a tato s konkrétním odůvodněním vyvrátil.

Dle OSMD představuje předložený návrh MMR nepřijatelné omezení smluvní svobody a zásah do vlastnických práv pronajímatelů. Představa, že podobnými zásahy dojde k jakési „popularizaci“ nájemního bydlení, je zcela iluzorní. Tento návrh MMR jen destabilizuje nájemní trh.