Kotlíkovou dotaci, tedy finanční příspěvek až ve výši 127.500 Kč na výměnu starého kotle za nový, lze získat i v letošním roce. Konkrétní podmínky se v jednotlivých krajích drobně liší, některé kraje už dokonce příjem žádostí ukončily, ale ve většině z nich tato možnost stále existuje. Stejně tak existuje možnost získání bonusu v oblastech s […]

Kotlíkovou dotaci, tedy finanční příspěvek až ve výši 127.500 Kč na výměnu starého kotle za nový, lze získat i v letošním roce. Konkrétní podmínky se v jednotlivých krajích drobně liší, některé kraje už dokonce příjem žádostí ukončily, ale ve většině z nich tato možnost stále existuje.

Stejně tak existuje možnost získání bonusu v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším nebo při kombinací s žádostí Nová zelená úsporám.

Podporované typy kotlů jsou: nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel.

Více informací můžete získat na  vašem krajském úřadě nebo například na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR