Analýza, kterou si nechal vypracovat pražský radní Adam Zábranský, uvádí počet prázdných městských bytů. A není to zrovna malé číslo.

Analýza, kterou si nechal vypracovat pražský radní Adam Zábranský, uvádí počet prázdných městských bytů. A není to zrovna malé číslo. 

Z této analýzy vyplynulo, že v Praze je přes 31 tis. obecních bytů, z toho většina (kolem 23 tis.) je městských, tedy ve správě jednotlivých městských částí, zbytek – tedy téměř 8 tis. – spravuje magistrát. 

Zajímavý je i počet bytů, které jsou v tuto chvíli prázdné – jedná se o přibližně 2000 bytů. Proč není možné je použít pro potřebné k bydlení? Může za to jejich špatný technický stav, tyto byty totiž volají po opravě.

“Rekonstrukce jsou finančně náročné. Je možné, že na to městské části neměly peníze nebo se jim do toho nechtělo investovat, protože návratnost investice může být několik let,“ řekl Zábranský, podle kterého se radnice často zaměřovaly na ty nejméně nákladné opravy a na byty v horším stavu nedošlo.

Netřeba konstatovat, že ani proběhlé privatizace městských bytů nebyly zcela šťastně zvoleným řešením s dopadem i na růst nájemného (viz např. Máte slovo na téma Drahé bydlení s účastí členů správní rady OSMD. )

Více se dočtete v následujících článcích:

E15 s datem 4.5.2019

České noviny s datem 13.5.2019