Stát vysílá signály, že normální je dluhy neplatit komentář místopředsedy OSMD Karla Polaty k plánovaným změnám legislativy, která zvýhodní dlužníky a omezí věřitele Členové OSMD ždy s velkou opatrností pohlížejí na další a další změny legislativy, které stále více a více omezují práva věřitelů a zvýhodňují dlužníky. Proto nutně negativně vnímají návrhy dalších legislativních změn […]

Stát vysílá signály, že normální je dluhy neplatit

komentář místopředsedy OSMD Karla Polaty k plánovaným změnám legislativy, která zvýhodní dlužníky a omezí věřitele

Členové OSMD ždy s velkou opatrností pohlížejí na další a další změny legislativy, které stále více a více omezují práva věřitelů a zvýhodňují dlužníky. Proto nutně negativně vnímají návrhy dalších legislativních změn (konkrétně insolvenční novely), které přicházejí v době, kdy poslední „rozvolnění“ se teprve promítá do praxe a před námi je období enormního nárůstu počtu firemních i osobních insolvencí.

Postavení pronajímatelů je často daleko svízelnější, než je tomu u ostatních věřitelů. Jsou v úplně jiné situaci než poskytovatelé nebankovních úvěrů či prodejci těch „nejlepších hrnců“ na spotřebitelských akcích. Jsou totiž nuceni pod hrozbou trestněprávního stíhání strpět dlouholeté a mnohonásobné navyšování dluhu, a dokonce ze svých prostředků dlužníkovi dodávat zdarma další a další služby.

Vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je v řadě případů dlouhodobý, obvykle v řádu desítek let. Často si pak pronajímatel své klienty (nájemníky) nevybírá, když je převzal spolu se samotnou nemovitostí nebo u dobře prověřeného nájemníka došlo k přechodu nájmu na cizí osoby. Nadto není výjimkou, že u nájemce dojde po mnoha letech k dramatické změně v jeho příjmech a sociálním postavení.

Celý článek si můžete přečíst ZDE