Výsledky dotazníku, který rozeslalo OSMD svým členům – pronajímatelům, jsou možná překvapivé… Krátkodobé pronájmy (ubytování) jsou nyní hodně diskutované téma i mezi (zejména pražskými) zastupiteli, ve snaze zabránit přílivu cizinců ubytovávaných přes platformy krátkodobého ubytování se nyní řeší možná omezení, restrikce, zvyšování poplatků apod. Rozeslali jsme dotazník našim členům – pronajímatelům z celé České republiky […]

Výsledky dotazníku, který rozeslalo OSMD svým členům – pronajímatelům, jsou možná překvapivé…

Krátkodobé pronájmy (ubytování) jsou nyní hodně diskutované téma i mezi (zejména pražskými) zastupiteli, ve snaze zabránit přílivu cizinců ubytovávaných přes platformy krátkodobého ubytování se nyní řeší možná omezení, restrikce, zvyšování poplatků apod. Rozeslali jsme dotazník našim členům – pronajímatelům z celé České republiky – s cílem zjistit, jak moc se jich to týká.

Co vyplynulo z dotazníku?

S krátkodobými pronájmy před platformy typu Airbnb, Booking.com apod. má zkušenost pouze malá část respondentů (12%), většinou je odrazují organizační komplikace, daňové a jiné předpisy a rizika.

Valná většina ale vidí jako potřebné, aby se OSMD tomuto tématu věnovalo, neboť se v širším pohledu nejedná o nic jiného než o sílící tlak ze strany státu (přeneseně místního zastupitelstva) na svobodné nakládání s vlastním majetkem.

Kompletní výsledky dotazníku

Všem členům, kteří svojí odpovědí přispěli, děkujeme a připomínáme, že ke krátkodobým pronájmům naleznou některé informace v členské zóně našeho webu (sekce Krátkodobé pronámy)