Zanedbání prohlídky a kontroly spalinových cest může být příčinou nehody a také za to hrozí vysoká pokuta. Jak odhalila reportáž České televize, v poslední době se objevují falešní kominíci!  Celá reportáž na stránkách ČT 13. 9. 2016.

Zanedbání prohlídky a kontroly spalinových cest může být příčinou nehody a také za to hrozí vysoká pokuta. Jak odhalila reportáž České televize, v poslední době se objevují falešní kominíci! 

Celá reportáž na stránkách ČT 13. 9. 2016.