Události České televize se na Velikonoční neděli věnovaly tématu nájemního bydlení a výše nájmů v Česku.

Téma Událostí ČT s datem 31.3.2024 bylo Ceny nájemního bydlení v Česku.

Odkaz na celý díl Událostí ČT 31.3.2024 (téma Ceny nájemního bydlení od 27:09 min.)

Část Ceny nájemního bydlení se věnuje obecným informacím o cenách nájmů v ČR, porovnání se zahraničím, druhá část  Ceny nájmu ukazuje porovnání nájmů v rámci České republiky a třetí část Délky nájemních smluv se věnuje aktuálnímu tématu, na jakou dobu pronajímatelé smlouvy uzavírají a krátce i návrhu ministerstva pro místní rozvoj, jak tuto délku ovlivnit. V této třetí části hovoří také předseda OSMD Milan Krček a členka OSMD.