Probíhá testovací provoz portálu ...

Kalendář událostí

25. 3. 2019
Právní konzultace v Praze 25.3.2019 volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

26. 3. 2019
Daňové konzultace v Praze 26.3.2019 volné

Daňové konzultace pro objednané členy OSMD.

26. 3. 2019
Daňové konzultace v Brně 26.3.2019

Daňové konzultace pro objednané členy OSMD.

27. 3. 2019
Právní konzultace v Praze 27.3.2019 volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

1. 4. 2019
Právní konzultace v Praze 1.4.2019 volné

Právní poradenství pro objednané členy i nečleny OSMD.

2. 4. 2019
Právní konzultace v Brně 2.4.2019

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

3. 4. 2019
Právník na telefonu 3.4.2019 od 13:00 do 15:00

Právní poradenství pro členy OSMD, bez objednání. Každou první středu v měsíci

9. 4. 2019
Přednáška v Brně 9.4.2019

Přednáška OSMD v Brně.

13. 4. 2019
VALNÁ HROMADA 2019

Valná hromada se koná 13.4.2019 od 9:30 hod.

16. 4. 2019
Konzultace v Brně 16.4.2019 - novinka

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

14. 5. 2019
Právní konzultace v Brně 14.5.2019

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

28. 5. 2019
Právní konzultace v Brně 28.5.2019

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

18. 6. 2019
Právní konzultace v Brně 18.6.2019

Právní konzultace pro objednané členy i nečleny OSMD.

Zařazeno do štítků:

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.