Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Vznik nájmu

Aktuálně - Ubytování ukrajinských uprchlíků

Výběr zájemce o pronájem

Téma: vznik nájmu

Vznik nájemního vztahu

 • Vznik nájemního vztahu a  přechodná ustanovení nového občanského zákoníku (Mgr. Stanislav Němec, listopad 2013)
  O přechodu stávajících nájemních smluv či nájemních vztahů a uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu,...
 • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce (Mgr. Stanislav Němec, listopad 2013)
  Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání, základní povinnost nájemce - placení nájemného, zvyšování nájemného v průběhu nájemního vztahu, možnosti nájemce domáhat se snížení nájemného na obvyklou výši, vyloučení snížení nájemného v průběhu nájmu, zvyšování nájemného v případě stavebních úprav, služby spojené s užíváním bytu, splatnost nájemného a záloh na služby, složení dlužného nájemného do notářské úschovy, úpravy kaucí (jistot), právo nájemce v bytě pracovat a podnikat,  provádění drobných oprav a údržby bytu, právo chovat v bytě zvíře, strpění úpravy bytu a domu, právo pronajímatele rozhodovat o změnách v bytě nebo domě prováděných nájemcem, povinnost informovat pronajímatele o své nepřítomnosti v bytě, souhlas s přijetím nového člena do domácnosti nájemce, ... 
 • Vzory nájemních smluv s komentářem 
  nájemní smlouva na byt pro nájemce FO
  nájemní smlouva na byt pro nájemce PO
  nájemní smlouva na nebytový prostor určen k podnikání
  nájemní smlouva na nebytový prostor určen k nepodnikání a nebydlení
  dodatek k nájemní smlouvě - prodloužení smlouvy na dobu určitou

POZOR  - NOVĚ OD 1.7.2020 je možné přidat do nájemní smlouvu ujednání o smluvních pokutách - více ZDE  .

 • Příklad-vzor nájemní smlouvy po úpravě - rok 2020 s poznámkami=vysvětlivkami

Téma: vznik nájmu

Krátkodobé pronajímání

Téma: vznik nájmu - krátkodobé pronájmy

Právě připravujeme pro doplnění:

Dotazník pro nového nájemceNašli jste na této stránce chybu nebo nepřesnost? Nesouhlasíte s obsahem nebo máte jinou zkušenost s řešením situace? Sdělte nám svůj názor. Vaše zkušenosti nám pomohou vylepšit obsah pro všechny majitele.
1
* Připomínky k obsahu stránky, vaše zkušenosti
 

Odeslat data

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.