Probíhá testovací provoz portálu ...

Vláda schválila zákon o realitním zprostředkování

V pondělí 21.1. schválila vláda zákon, který má stanovit jasná pravidla pro fungování realitních kanceláří.  Návrh zákona předložila vládě ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová, která k tomu řekla: „Chceme dát realitnímu trhu jasnější pravidla a především tím pomoci chránit zájmy občanů, kteří do nemovitostí investují své celoživotní úspory.“ 

Cílem zákona je především upravit a jasně vymezit vztahy v oblasti realitního zprostředkování, zejména posílit ochranu klientů realitních zprostředkovatelů. To se stane mimo jiné tím, že činnost realitního makléře by dle návrhu měla patřit mezi tzv. vázané živnosti, k jejichž vykonávání bude potřeba mít potřebnou kvalifikaci. Další novinkou bude například povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za způsobenou újmu či stanovení písemné formy pro smlouvu o realitním zprostředkování.

Zákon nyní poputuje do Poslanecké sněmovny, kde ještě může dojít ke změnám.

Zdroj: webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Štefánikova 31, Praha-Smíchov, Česko

Byt, 2+1, 82 m2, 256 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.