Probíhá testovací provoz portálu ...

Tisková zpráva OSMD k navrhovaným daňovým změnám

22.2.2018 -

Tisková zpráva OSMD:

Bude vlastnictví nemovitosti jako zdroje zdaňovaného příjmu sankcionováno?

Dne 21. 2. 2018 se uskutečnilo setkání zástupců OSMD  s ministryní financí v demisi Alenou Schillerovou. Za sdružení se schůzky zúčastnil předseda RNDr. Tomislav Šimeček, místopředseda Ing. Karel Polata a daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, z MF ČR  byli přítomni: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., Ing. Jan Blecha, Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., a Ing. Mgr. Stanislav Kouba. Hlavním tématem schůzky se staly navrhované změny v daňovém zatížení pronajímatelů, kteří své příjmy daní podle § 9 zákona o daních z příjmu. (Ministerstvo navrhuje zvýšit daně z dlouholetých 15%  na 19%, při příjmech přes 1,5 mil ročně na 23%!).

V reálném výsledku by však tato změna zdaňovacích sazeb znamenala skokové zvýšení daňové zátěže pro majitele nemovitostí a to v řádu desítek procent – minimální navýšení by bylo 30%, ale mohlo by klidně přesáhnout i 100%!

Zástupci  OSMD nesouhlasili s tvrzením MF, že se tato změna fatálnějším způsobem dotkne pouze několika set pronajímatelů a ostatním bude zvýšení kompenzováno snížením zdanění příjmů jiných. Upozornili např. na velkou skupinu majitelů-seniorů-restituentů, jimž MF ČR dluží miliardy Kč za dosud nevyplacené odškodnění za regulaci nájemného, kteří přesto udrželi své činžovní domy po desítky let a nyní by jim byl  výnos (tvořící jejich zásadní důchodový pilíř) významně zkrácen.

Paní ministryně zdůraznila zájem na sjednocení výše daňové zátěže do jedné, respektive dvou sazeb (19 a 23). Proběhne tedy propočet dopadu pro modelové typy pronajímatelů. MF ČR se nebrání diskuzi  o případné kompenzaci tak, aby i pro pronajímatele došlo k proklamovanému obecnému snížení či zachování stávající daňové zátěže.

S uspokojením zástupci OSMD vyslechli, že i nadále MF ČR považuje výnosy z pronájmu nemovitostí za tzv. „pasivní příjem“, který by neměl být do budoucna zatížen odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Jedním z výsledků věcné schůzky je zařazení OSMD mezi připomínková místa oslovovaná MF ČR  při přípravě nových návrhů zákonů atd. tak, aby OSMD mělo možnost se k připravovaným změnám vyjádřit.

Pan předseda představil paní ministryni návrh paragrafového znění zákona o sociálním bydlení, které představuje pro státní rozpočet výrazně levnější variantu, než jakou byl odmítnutý návrh MPSV z roku 2016 či koncepce výstavby sociálních bytů.

Správní rada OSMD

22. 2. 2018

 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Vodárenská 1962, Kročehlavy, Kladno, Česko

Byt, 2+1, 37 m2, 270 Kč/m2/měsíc

10 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.