Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Průběh nájmu

Průběh nájemního vztahu

  • Placení nájemného, zvyšování nájemného v průběhu nájemního vztahu, možnosti nájemce domáhat se snížení nájemného na obvyklou výši, vyloučení snížení nájemného v průběhu nájmu, zvyšování nájemného v případě stavebních úprav, služby spojené s užíváním bytu, splatnost nájemného a záloh na služby, složení dlužného nájemného do notářské úschovy, úpravy kaucí (jistot), právo nájemce v bytě pracovat a podnikat, provádění drobných oprav a údržby bytu, právo chovat v bytě zvíře, strpění úpravy bytu a domu, právo pronajímatele rozhodovat o změnách v bytě nebo domě prováděných nájemcem, povinnost informovat pronajímatele o své nepřítomnosti v bytě, souhlas s přijetím nového člena do domácnosti nájemce.

Informace a vzory po PŘIHLÁŠENÍ DO ČLENSKÉ ZÓNY

Změna výše nájemného

  • Vzor zvýšení nájemného, důvody zvýšení nájemného.

Informace a vzory po PŘIHLÁŠENÍ DO ČLENSKÉ ZÓNY

Neplacení nájemného

  • Neplacení nájemného, výstraha, výpověď. Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem. Vzory výstrahy, výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby, nezaplacené nájemné, uznání dluhu.

Informace a vzory po PŘIHLÁŠENÍ DO ČLENSKÉ ZÓNY

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.