Probíhá testovací provoz portálu ...

Pro velký zájem přidány termíny seminářů v Praze

Velmi nás těší Váš zájem o naše semináře v Praze, proto jsme navýšili kapacitu původních termínů 7. a 8. 11. a kromě toho jsme přidali dva nové termíny - oba 15.11.2018!

Účast je zdarma - nutno se předem přihlásit - viz níže

AKTUALITA Z 14.11. - V TUTO CHVÍLI JE KAPACITA ZÍTŘEJŠÍCH SEMINÁŘŮ PLNÁ, NEPŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM.

Původní termíny pražských přednášek:

7.11. 2018,  10:00 - 12:30
Správa a údržba atraktivity bytového fondu (přednáší předseda OSMD RNDr. Tomislav Šimeček)
Hotel Olšanka s.r.o. Táboritská 23/1000 Praha 3

7.11. 2018,  14:00 - 16:30
Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa (přednáší paní Věra Brodecká)
Hotel Olšanka s.r.o. Táboritská 23/1000 Praha 3


08.11.2018, 10:00 - 12:30
Místně obvyklá cena bydlení–proč je dána téměř výhradně lokalitou (přednáší předseda OSMD RNDr. T. Šimeček) 
Hotel Olšanka s.r.o. Táboritská 23/1000 Praha 3
08.11.2018, 14:00 - 16:30
Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa (přednáší paní Věra Brodecká) 
Hotel Olšanka s.r.o. Táboritská 23/1000 Praha 3

Nový termín: 15.11. od 16:30

Kde: "Bílý dům" v Libni, tedy budova Městského úřadu Prahy 8, U meteoru 6, Praha 8.

16: 30 Správa a údržba atraktivity bytového fondu - přednáší RNDr. Tomislav Šimeček (součástí přednášky bude také pojednání o místně obvyklé ceně bydlení, cenových mapách nájemného, kompetencích k bydlení a dalších aktuálních otázkách).

18:15 Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa - přednáší paní Věra Brodecká.

Zájemci o účast na semináři se přihlašují prostřednictvím závazné přihlášky a to formou:

  • Odesláním emailu na seminare.osmd@stance.cz s potvrzením své účasti na vybraném semináři
  • Telefonicky: na tel.: +420 725 015 374
    (v obou případech uvede celé jméno, adresu, email adresu, telefon a seminář, který si v daném městě vybral)

  Jak emailem, tak telefonicky přihlášeným zájemcům bude odeslán potvrzovací email. Do té doby je jeho přihláška nepotvrzena.

"Odesláním přihlášky dává přihlašovaný účastník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem a zároveň uděluje souhlas k zasílání aktuálních informací pořadatelem. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)."

 

Více o sérii seminářů Jak lépe spravovat bytový fond  zde 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.