Probíhá testovací provoz portálu ...

Přiznání daně z nemovitosti - důležitá poznámka

V aktualitách na našem webu jsme vám na začátku ledna připomněli, že daňové přiznání daně z nemovitosti na rok 2019 musí podat do 31. ledna 2019 ti, kteří v průběhu roku 2018 nemovitost koupili nebo výrazněji měnili parametry nemovitosti (té, která byla přiznána i zdaněna v minulosti). Blíže viz zde

Ne každý ale ví, že daňové přiznání je nutno podat i v případě, že jste nějakou nemovitost prodali nebo darovali, a v daném kraji vám ještě nějaká zbyla (např. pozemek, garáž apod.). Naše daňová poradkyně, jakož i referentka na FU, které jsme se ptali, se shodly na tom, sice můžete podat jen dílčí daňové přiznání, ale je jistější podat nové daňové přiznání, ve kterém uvedete všechny zbylé nemovitosti. Navíc pro dílčí podání nemůžete použít elektronický formulář EPO, který Vám výrazně usnadní výpočet daně. 

Pokud už vám v daném kraji žádná nemovitost nezbyla, stačí poslat na FU dopis, že v daném kraji už nevlastníte žádnou nemovitost. 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Štefánikova 31, Praha-Smíchov, Česko

Byt, 2+1, 82 m2, 256 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.