Probíhá testovací provoz portálu ...

Přednáška v Praze 14.2.2019

Přednáška dne 14. února 2019 v Bílém domě v Libni, U Meteoru 6, Praha 8, od 17 hodin.

Téma:

ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ

VODA

 • patní vodoměry a kontrola správnosti měření
 • možnosti reklamace vůči vodárnám
 • bytové vodoměry
 • hospodaření s vodou

 Přednášející: Ing. Petra Hodková - správcovská společnost iByt Management s.r.o., 10 let praxe ve správě nemovitostí a specializace na úspory energií v domech

 

ELEKTŘINA A PLYN

 • přepisy odběrných míst
 • optimalizace (změny) distribučních sazeb
 • velikosti jističů
 • slučování odběrných míst
 • osvobození od daně z plynu
 • maloodběr/velkoodběr plynu
 • změna dodavatele
 • FVE
 • naše služby a pomoc v této oblasti

  Přednášející: Petr Kopecký, produktový specialista, energetický poradce, poradenská společnost Optimal-Energy.cz, a.s.


Vstupné pro člena OSMD je 50 Kč, ostatní 100 Kč. Přednášky jsou přístupné veřejnosti.

Na přednášku není třeba se předem přihlašovat.


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Štefánikova 31, Praha-Smíchov, Česko

Byt, 2+1, 82 m2, 256 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.