Probíhá testovací provoz portálu ...

Pojištění nemovitosti – vašeho zdroje příjmů - díl 9.

Devátý díl našeho seriálu představuje další z reakcí pojišťoven na modelový případ pojištění bytového domu při pronájmu bytů. Modelový případ: fyzická osoba nepodnikatel vlastní v Praze 2 na Vinohradech (v běžné klidné obytné zóně, mimo povodňovou zónu) bytový čtyřpatrový dům s 10 bytovými jednotkami a jedním nebytovým prostorem (odhadovaná tržní / reprodukční) cena 30 mil. Kč). Pronajímaná plocha má celkem 1000 m2.

                                                                                                        

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. / www.pojisteniinnogy.cz 

Určitě by měl pronajímatel myslet na svůj majetek, tedy ideálně si jej pojistit sám nebo mít ve smlouvě, že si majetek pojistí nájemce. Ideálně, kdy jsou pojištění oba.

V odpovědi pojišťovny je zmíněno majetkové pojištění pronajímatele, pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, pojištění domácnosti nájemníka, pojištění odpovědnosti nájemníka,

 

Jaké plnění bude (komu) poskytnuto, když dojde k požáru od hořící svíčky nájemce v bytě, kdy škoda na majetku nájemce je 30 tis. Kč (osobní věci, elektronika), 80 tis. Kč škoda na majetku pronajímatele (podlaha, dveře, vymalování,…) a 40 tis. Kč na majetku souseda nájemníka (vytopený byt od hasičů, vymalování, elektronika)?

Plnění bude poskytnuto podle toho, kdo je pojištěný. Dejme tomu, že v tomto případě nájemník. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění za zničené věci nájemníkovi (jde z pojištění domácnosti) a také poškozenému sousedovi (jde z pojištění odpovědnosti). Majitel by v tomto případě nedostal pojistné plnění, pokud by neměl majetek sám pojištěný nebo pokud by nájemník neměl pojištění odpovědnosti z pronájmu - v tomto případě by se plnilo až do výše pojistné částky. Samozřejmě jde o ideální případ, kdy by pojišťovna uznala plný nárok na plnění.

 

Jaké plnění bude poskytnuto, když spadne střešní taška ze střechy a způsobí jiné osobě újmu na zdraví s trvalými následky. (Rekonstrukce střechy proběhla před 10 lety, pád není v důsledku stavebních prací apod.)

Pojišťovna by plnila, pokud by měl majitel pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Z pojištění domácnosti toto plnit nelze. Plnění by mělo být za majetkovou, nemajetkovou a případně i čistou finanční škodu.

 

Dojde ke krádeži kamery mířící na vchodová vrata a současnému poškození vrat. Celková škoda je 30. tis. Kč. Je rozdíl v plnění, pokud je pachatel nezjištěn a v případě, kdy je pachatel zjištěn?

Pro pojištěného by rozdíl být neměl, jen ve druhém případě vymáhá pojišťovna škodu po viníkovi.

 

Jaké plnění bude poskytnuto, když u jednoho z nájemníků vypadne hadička u pračky a voda vytopí spodní byt a společné prostory. Celková škoda je 40. tis. Kč.

Pokud má pojištění odpovědnosti, bude se plnit z něj (a pokud splní všechny podmínky, tedy pravidelné kontroly atd.).

 

Článek je součástí desetidílného seriálu o pojištění souvisejícího s pronajímáním nemovitosti. Všechny díly budou postupně uveřejňovány v novinkách na webu osmd a následně zde

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.