Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Péče o nemovitost

/informace na této stránce průběžně doplňujeme

Služby, energie a paušální platby

Opravy a údržba


Téma: péče o nemovitostopravy vybavení, zařízení a nemovitosti

Pojištění, zabezpečení domu, ochrana osobních údajů 


Graffiti, Antigraffiti

Dotace, financování, úvěry

Přehled dotací a státních podpor pro investice do bytového fondu
Granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2021
Nová zelená úsporám pro rodinné domy do 3 nájemních bytů
Dotace na energetické úspory v bytových domech mimopražských
Dotace na energetické úspory v bytových domech v Praze
Kotlíkové dotace krajů
Panel 2013+

Spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Spoluvlastnictví ... Mgr. Martin Laipold, únor 2018
Plná moc k zastupování spoluvlastníka nemovitosti (vzor)

Problematika získání za doby manželství darem či děděním. Určení a dělení příjmu z tohoto majetku. Dělení majetku a výnosů z tohoto majetku při rozvodu.
Spoluvlastnictví v situaci manželů, kteří neupravili své majetkové poměry smlouvou nebo soudním rozhodnutím (předmanželskou smlouvou).
Smluvený režim manželského majetkového práva.
Spoluvlastnictví ovlivněné rozhodnutím soudu.
Podílové spoluvlastnictví
Zrušení podílového spoluvlastnictví
Bytové spoluvlastnictví
Spoluvlastnictví a předkupní právo
Povinnost k založení společenství vlastníků v domě, kde jsou ve vlastnictví bytové jednotky
 

Téma: péče o nemovitostspoluvlastnictví - SVJ

Dědictví pronajímaného majetku

Problematika dědictví, část I.- Závěť ... Mgr. Jiří Lukeš, 24.11.2017
Problematika dědictví, část II. - Dědická smlouva a odkaz ... Mgr. Jiří Lukeš, květen 2018
Řešení otázky dědictví a budoucího nakládání s majetkem ve vztahu manželů, dětí, partnera ve společné domácnosti či dění z předchozího manželství. Problematika závěti a jejího sepsání a odvolání, vydědění, dědiců a společného jmění manželů.

Téma: dědictví - péče o nemovitost

Připravujeme:

Vyúčtování služeb
Vodovodní přípojky
Našli jste na této stránce chybu nebo nepřesnost? Nesouhlasíte s obsahem nebo máte jinou zkušenost s řešením situace? Sdělte nám svůj názor. Vaše zkušenosti nám pomohou vylepšit obsah pro všechny majitele.
1
* Připomínky k obsahu stránky, vaše zkušenosti
 

Odeslat data

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.