Probíhá testovací provoz portálu ...

Osvěžte se čtením nového čísla Střechy!

Střechou č. 2/2018 proplouvá téma vody, a to nejen jako vzácné komodity, ale i jako zdroje problémů v podobě vlhkosti ve vašich nemovitostech. Proto si můžete přečíst dva články na téma Odvlhčení a sanace.  Pokud jste spíše zvědavi na ekonomická témata, jistě vás zaujme rozsáhlý článek věnovaný nebezpečí zvyšování daní nebo stanovisko finanční správy k dani z nabytí nemovitých věcí. A pokud se těšíte spíše na právní tematiku, můžeme vás nalákat na pokračování seriálu o dědictví, tentokrát s podtitulem Dědická smlouva a odkaz, nebo krátké vyjádření k žalobám týkajícím se regulace nájmů. Také se samozřejmě věnujeme činnosti našeho sdružení vč. zápisu z valné hromady a čekají vás i další články - nechte se překvapit. 

Nemusíte ovšem čekat na vytištění Střechy v papírové podobě, můžete si ji přečíst už dnes v členské zóně

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Štefánikova 31, Praha-Smíchov, Česko

Byt, 2+1, 82 m2, 256 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.