Probíhá testovací provoz portálu ...

OSMD s vámi - v loňském roce i v tom letošním

 

S novoročním bilancováním nám dovolte malé shrnutí naší činnosti za rok 2017:


 • Vydali jsme 4 čísla časopisu Střecha
 • Uspořádali jsme na aktuální témata šest přednášek v Praze, pět v Brně a jednu v Plzni.
 • Setkali jsme se s vámi na každoroční valné hromadě a kromě formálních povinností s vámi diskutovali nad tématy, které vás ovlivňují.
 • Emailem jsme odpověděli na více než 100 právních otázek v rámci "rychlého poradenství" pro členy.
 • Přidali jsme několik doporučení a formulářů do "členské zóny" webu vč. aktualizace vzorů nájemních smluv pro pronajímatele - fyzické osoby.
 • V kanceláři v Praze a Brně jsme pro vás po celý rok organizovali právní porady a daňové poradenství se specializovanými odborníky.
 • Média jsme oslovili mj. formou dvou tiskových konferencí na ožehavá témata - sociální bydlení a ESLP. Více informací zde. 
 • S politickou reprezentací jsme za vás řešili témata jako sociální bydlení, památkový zákon nebo parkovací zóny v Praze.
 • Každé úterý vám byli k dispozici v pražské kanceláři kolegové - pronajímatelé v rámci tzv. „kolegiálních porad“.
 • K dispozici jsme vám byli také telefonicky či na emailu a reagovali na vaše dotazy týkající se nejčastěji správy nemovitosti či problémů s nájemníky. Nově naše zprávy najdete také na facebooku.
 • Vznikla první ucelená kniha o pronajímání, která se neobešla bez autorského přispění předsedy našeho sdružení a dalších odborníků, které znáte z dlouhodobé spolupráce s OSMD. Knihu „Bytové domy, zdroj příjmů i povinností“ si mohou naši členové koupit v pražské kanceláři za zvýhodněnou členskou cenu.
 • Podporujeme vás při nabídce pronájmu - vaše inzerce je a bude zdarma vystavována na www.PronajemOdMajitele.cz  Se zájemci o pronájem  komunikujeme také na facebooku.

V podpoře pronajímatelů budeme pokračovat i v roce 2018. Věříme, že nám zachováte nadále přízeň.

Dovolujeme si připomenout, že pro zachování všech členských výhod  je potřeba do 15. 3. zaplatit členský příspěvek ve výši minimálně 700 Kč (Detaily k platbě naleznete v posledním čísle Střechy /přiložená složenka/, v „členské zóně“ v sekci „Můj účet“, nebo na webových stránkách OSMD – menu „Členství, přihláška“.)

Budeme rádi i za podporu naší činnosti formou doporučení členství dalším majitelům a pronajímatelům ve vašem okolí, či sdílení tipů,  jakým tématům se máme v roce 2018 věnovat. Vaše podněty nám prosím pište na osmd@osmd.cz či volejte


 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Vodárenská 1962, Kročehlavy, Kladno, Česko

Byt, 2+1, 37 m2, 270 Kč/m2/měsíc

10 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.