Probíhá testovací provoz portálu ...

Kdo se podílí na růstu cen nemovitostí

Ačkoliv tempo růstu cen nemovitostí v letošním prvním kvartálu zpomalilo z loňských 8,4% na 7,7% (podle dat evropského statistického úřadu Eurostat), nevypadá to, že zdražování bytů v nejbližší době skončí. Jaké jsou příčiny růstu cen bytů a domů a kdo z něj má největší prospěch?

Statistiky developerských společností Trigema, Skanska reality a Central group dokládají, že metr čtvereční se v Praze nyní prodává v průměru za 94 tisíc korun, což je o desítky tisíc více než před několika lety.

Jako viníka roustoucích cen někteří označují stát, vedení měst a úřady, které zdržují vznikání nových staveb různými průtahy při povolování staveb, někteří například rozmach krátkodobých pronájmů, které tlačí ceny bytů nahoru.V neposlední řadě nelze opomenout také vliv mnohaleté regulace nájmů, která jakožto deformace bytového trhu způsobila stagnaci výstavby nových bytů.

Jak uvádí časopis Týden ze dne 13.8.2018, na rostoucích cenách bytů se rovněž podílí stát, a to nejen zvyšováním daní, ale i úpravou jejich výpočtu. "Dobře je to vidět u daně z nemovitostí. Zatímco před deseti lety se danila užitná plocha bytu, nyní už se k tomu přidává i plocha příček a často také instalačních jader. Díky tomu se z 68metrového bytu může papírově stát byt o výměře 72,8 metru čtverečního. Za poslední dekádu se změnila také sazba daně z přidané hodnoty (DPH), a jak jinak než směrem vzhůru. Opět si to ukážeme na příkladu bytu, který v roce 2007 stál 3,38 milionu korun. Tehdy položka spadala jen do pětiprocentní DPH, a státu se tak odvedlo 161 tisíc korun. Loni už stál byt 4,59 milionu a erár ho zatížil patnáctiprocentní DPH. K tomu je třeba připočíst ještě jednu inovaci – stát už dnes vybírá DPH i z prodeje pozemku, a to 21 procent. Celkově tedy z uvedeného bytu odvedeme do státní kasy 623 tisíc korun. Jestliže cena bytu vzrostla na 1,4násobek, příjmy státu vystřelily skoro čtyřnásobně. A to jsme na stát ještě hodní, protože ona patnáctiprocentní daň je sníženou sazbou pro sociální bydlení, což jsou v Česku některé byty s výměrou do 120 metrů. Jinak se také standardně počítá s 21procentní sazbou. V takovém případě by se státu platilo skoro 834 tisíc a jeho příjmy by tak během deseti let narostly více než pětkrát.
Je možné otevřeně říci, že na výstavbě nových bytů vydělá ze všech článků v konečném důsledku nejvíce stát v podobě daní,“ uvedl již dříve Petr Hána ze společnosti Deloitte. Daní se totiž nejen prodej, ale i materiál, práce a rovněž zisky stavebníků a developerů."

Zdroj - citace: Týden, 13.8.2018, str. 38, autor Jakub Křešnička
 
TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Štefánikova 31, Praha-Smíchov, Česko

Byt, 2+1, 82 m2, 256 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.