Probíhá testovací provoz portálu ...

Jak správně zvýšit nájemné?

Jedná se jeden z nejčastějších dotazů našich členů: Jak správně postupovat při zvyšování nájemného? Hned tři články k tématu najdete ve Střeše č. 4/2018, která byla právě přidána do členské zóny.

Tři odborné články od právních zástupců hovoří v první řadě o nutnosti písemného návrhu na zvýšení nájemného. V právě vycházející Střeše č. 4 najdete i vzor, jak by tento návrh měl vypadat.

Dále se dočtete o pouličním graffiti a způsobech, jak s ním bojovat, nechybí daňové okénko - tentokrát na téma "Daňové odpisy u spoluvlastnictví při nabytí dalšího podílu na nemovité věci" a další zajímavosti. Více k aktuálnímu číslu zde

Pro členy OSMD je Střecha ke stažení v členské zóně.

Pokud nejste našimi členy a chtěli byste se jimi stát a využívat všechny členské výhody, nastudujte si prosím podmínky členství a případně vyplňte přihlášku. Pokud se přihlásíte a zaplatíte členství od konce roku, platí vám i na následující kalendářní rok (2019).


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Štefánikova 31, Praha-Smíchov, Česko

Byt, 2+1, 82 m2, 256 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.