Probíhá testovací provoz portálu ...

Facebookový profil PronajemOdMajitele má přes tisíc fanoušků!

Současná komplikovaná situace na trhu s byty zapříčiňuje, že poptávka po nájemním bydlení výrazně převyšuje nabídku.   Inzeráty s nabídkou pronájmu se stávají hodně sledovanou oblastí, a je tomu tak i v případě našeho vlastního realitního serveru PronajemOdMajitele.cz

V tuto chvíli má tento realitní server přes tisíc "lajků" na Facebooku. Pokud jste náš člen a disponujete volným bytem, neváhejte jej inzerovat právě na našem inzertním portálu - z něj bude inzerát exportován na Facebook, kde zůstane vystaven. 

Připomínáme, že o úspěchu inzerátu rozhoduje i popis nabízeného bytu a také fotky, které do inzerátu umístíte. Tvorbě inzerátů a jejich umísťování na server PronajemOdMajitele jsme se podrobně věnovali ve Střeše č. 2/2016 na str. 10 - 13. 

V neposlední řadě připomínáme, že při umístění inzerátu na server PronajemOdMajitele máte jakožto člen OSMD nárok na ověření zájemců o pronájem  v nebankovních registrech - ke každému inzerátu pro 2 osoby. Stačí se přihlásit do členské zóny, v sekci Vznik nájmu najít formulář "Ověření bonity zájemce o pronájem"  a dále postupovat dle instrukcí. 


TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Budečská 35, Praha-Praha 2, Česko

Kancelář, 2, 27 m2, 240 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.