Probíhá testovací provoz portálu ...

Energie v bytovém domě jako téma přednášky OSMD

Těšíme se na naše členy i nečleny na další pražské přednášce, tentokrát na téma Energie v bytovém domě.


Kdy: ve čtvrtek 14. února 2019 od 17 hodin

Kde: v Bílém domě v Libni, U Meteoru 6, Praha 8

 

Témata: VODA (patní vodoměry a kontrola správnosti měření, možnosti reklamace vůči vodárnám, bytové vodoměry, hospodaření s vodou)

Přednášející: Ing. Petra Hodková - správcovská společnost iByt Management s.r.o., 10 let praxe ve správě nemovitostí a specializace na úspory energií v domech

ELEKTŘINA A PLYN ( přepisy odběrných míst, optimalizace (změny) distribučních sazeb, velikosti jističů, slučování odběrných míst, osvobození od daně z plynu, maloodběr/velkoodběr plynu, změna dodavatele, FVE, služby a pomoc v této oblasti

Přednášející: Petr Kopecký, produktový specialista, energetický poradce, poradenská společnost Optimal-Energy.cz, a.s.


Vstupné pro člena OSMD je 50 Kč, ostatní 100 Kč. Přednášky jsou přístupné veřejnosti.

Na přednášku není třeba se předem přihlašovat. 

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Štefánikova 31, Praha-Smíchov, Česko

Byt, 2+1, 82 m2, 256 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.