Probíhá testovací provoz portálu ...

Do členské zóny byla vložena prezentace o rozúčtování nákladů

Pro naše členy, kteří nestihli nebo nemohli navštívit čtvrteční přednášku paní Věry Brodecké na téma Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa, jsme do "členské zóny" vložili prezentaci k této přednášce.


Prezentaci si můžete stáhnout v powerpointu nebo ve formátu pdf. Obojí najdete v členské zóně v Archivu přednášek.

Členská zóna je přístupná pouze členům OSMD, pokud členem nejste a chcete se jím stát, zde si můžete přečíst všechny potřebné informace a vyplnit přihlášku.


Přednáška ve čtvrtek 15.11. byla poslední ze série přednášek (seminářů), se kterými se OSMD v letošním podzimu vydalo napříč republikou. Kromě paní Věry Brodecké přednášel ve čtvrtek také předseda OSMD RNDr. Tomislav Šimeček, hlavní řečník většiny předešlých seminářů. Kde všude tato série seminářů probíhala, si můžete přečíst zde

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Štefánikova 31, Praha-Smíchov, Česko

Byt, 2+1, 82 m2, 256 Kč/m2/měsíc

21 000 Kč/měsíc

Více

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.