Probíhá testovací provoz portálu ...

Dnes přednáška v Praze - pozor na změny v dopravě!!!

OSMD dnes pořádá přednášku v Praze, upozorňujeme všechny návštěvníky na ZMĚNY V DOPRAVĚ!!! Více info ZDE 

Přednáška dne 18. ledna 2018 v Bílém domě v Libni, U Meteoru 6, Praha 8 od 17 hodin.

 

Téma: „Ekonomické a daňové otázky související s péčí o nemovitost.“

Přednášející Ing. Simona Kropáčková – ekonomická a účetní poradkyně, která se mnoho let zabývá ekonomickou správou bytových domů a SVJ. Spoluautorka a vedoucí týmu autorů knihy "Bytové domy - zdroj příjmů a povinností".

Více informací o dnešní přenášce najdete zde

Obecné informace o přednáškách včetně témat uplynulých přednášek od roku  2013 naleznete zde

TÉMATA PRO PRONAJÍMATELE STÁLE AKTUALIZOVANÁ V ČLENSKÉ ZÓNĚ:

Jaké informace je možné požadovat od zájemce o pronájem a jaké nikoli? • Vznik nájemního vztahu a přechodná ustanovení nového občanského zákoníku, uzavírání nových smluv podle nového občanského zákoníku, stručně o nájmu nebytových prostor, právní účinky předsmluvního jednání, náležitosti nájemní smlouvy, ustanovení o společném nájmu • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce • Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání • Vzor nájemní smlouvy na byt • Uzavírání smluv se spolubydlícími •Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny, fikce doručení • Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem • Vzor výstrahy  • Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby • Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného • Přechod nájmu bytu v případě smrti nájemce, zánik uplynutím doby nájmu, skončení nájmu výpovědí, vymezení výpovědních důvodů, hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu, předání bytu po skončení nájmu, stav, v jakém má být byt předán • Vzor předávacího protokolu •Postavení pronajímatele při úmrtí nájemceJak předejít demontáži elektroměrů a plynoměrů distributorem energií • Prohlídky a čištění plynových spotřebičů • Vzor domovního řádu • Jaké televizní a rozhlasové poplatky se platí při individuálním pronájmu bytu • Problematika nových smluv s vodárnami • Přehled pravidelných revizí a kontrol vyhrazených zařízení • ... 

... a další aktualizované informace pro pronajímatele v informačním servisu OSMD

Kalendář událostí

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.