Výsledky dotazníku ze září 2021 ohledně platformy Kvalitní dlouhodobý nájem vytvářené Sociologickým ústavem AV ČR.

Sociologický ústav Akademie věd ČR uvažuje o vytvoření platformy Kvalitní dlouhodobý nájem, jejíž součástí by bylo i hodnocení pronajímatelů nájemci. OSMD rozeslalo mezi své členy dotazník, který zkoumal postoj pronajímatelů k tomuto návrhu.

Celkem nám přišlo 241 odpovědí. Děkujeme všem členům, kteří nám věnovali svůj čas a dotazník vyplnili!

 Výsledky:

V první otázce byly odpovědi následující: 41 % procent z vás by spíše uvažovalo o účasti v tomto projektu, 20 % spíše ne, 15 % určitě ne a 13 % určitě ano. Ve druhé otázce, která se týkala zájmu se podílet i na samotné přípravě samotné platformy, tak 40% z vás odpovědělo, že spíše nemá zájem, 25 % určitě ne, 20 % spíše ano a určitě ano odpovědělo 8 %. Třetí otázka byla otevřená. Čtvrtá byla o obavách ze zneužití při hodnocení nájemníků a zde byly odpovědi následující: 40 % se spíše neobává, 25 % se spíše obává a 13 % se určitě obává. Pátá otázka

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se