Článek daňové poradkyně Ing. Magdaleny Čudové ze Střechy č. 1/2020 je pokračováním tématu Spoluvlastnictví.

Pojmy „Nemovitost, nemovitosti“ jsou zkráceným výrazem pro pojem „Nemovité věci“ ve smyslu platné právní úpravy v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. (účinnost od 1.1.2014).
Použité zkratky:
KN = katastr nemovitostí
SJM = společné jmění manželů
ZDP = zákon o dani z příjmů
 

V posledním čísle Střechy byly tématem zdaňování nemovitostí při jejich spoluvlastnictví dopady z pohledu daní z nemovitých věcí, daní z nabytí nemovitých věcí a DPH, tento článek se pak zabývá problematikou spoluvlastnictví nemovitostí ve vztahu k dani z příjmu fyzických osob, kterou lze v zásadě rozdělit na 2 okruhy zdanění, a to daň z příjmu při prodeji nemovitostí ve spoluvlastnictví a daň z příjmu při pronájmu nemovitostí ve spoluvlastnictví. Vše dále rozvedeno pro případy pouze spoluvlastnictví fyz. osob nepodnikatelů, tedy takové, kdy spoluvlastníci nemají svůj spoluvlastnický podíl v obchodním majetku, příjem z jeho prodeje tedy nezdaňují jako svůj příjem z podnikatelské činnosti dle §7 zákona o dani z příjmu (dále ZDP) a

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se