V r. 2015 i v r. 2016 platí stejné podmínky pro to, aby se fyzická osoba s příjmy z pronájmu dle §9 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v pl. znění (dále jen zákon o dani z příjmu, zkráceně ZDP), zjednodušeně pouze pronajímatel, stala povinně plátcem daně z přidané hodnoty, plátcem DPH. Pokud […]

V r. 2015 i v r. 2016 platí stejné podmínky pro to, aby se fyzická osoba s příjmy z pronájmu dle §9 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v pl. znění (dále jen zákon o dani z příjmu, zkráceně ZDP), zjednodušeně pouze pronajímatel, stala povinně plátcem daně z přidané hodnoty, plátcem DPH.
Pokud má pronajímatel pouze příjmy z pronájmu nemovité věci – v praxi prakticky většinou z pronájmu bytů nebo nebytových prostor, ať již jako částí budov nebo samostatně vymezených jednotek, případně celých budov a pozemků (vyjma garáží a garážových stání – viz dále), uskutečňuje dle zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění o DPH (dále zákon o DPH) pouze plnění osvobozená od DPH. V tom případě bez ohledu na výši svého obratu (zdaňovaných příjmů z pronájmu) za 12 měsíců po sobě jdoucích (tedy i kalendářní rok, za který správce daně vidí příjmy v daňovém přiznání) se plátcem DPH povinně, ze zá

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se