Program valné hromady OSMD roku 2022.

PROGRAM VALNÉ HROMADY 2022
Datum: čtvrtek 28.4.2022 od 16:30 (registrace členů od 15:30)

Místo: Bílý dům v Libni (budova Městského úřadu Prahy 8), U meteoru 6, Praha 8
Program:
(časy jednotlivých bodů budou upřesněny)

Zahájení VH
Schválení zapisovatelů a skrutátorů
Seznámení s programem VH
Zpráva o činnosti spolku + vize 2022 a dál
Zpráva o hospodaření za rok 2021
Zpráva revizní komise za rok 2021
Schválení zprávy o hospodaření a revizní zprávy
Schválení účetní závěrky OSMD 2021
Návrh a volba správní rady
Návrh a volba revizní komise
Návrh rozpočtu na rok 2022
Schválení rozpočtu na rok 2022
Informace k aktuálním tématům
Diskuze

Sledujte prosím aktuální epidemiologická opatření, podle kterých se konání valné hromady bude řídit.

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se