Na OSMD se obrátila paní Simona V., členka OSMD, s požadavkem týkajícím se zabránění demontáží měřičů (elektroměr, plynoměr), které byly převedeny majitelkou na nájemce. Požaduje, aby OSMD projednalo změnu předpisů v tom smyslu, aby distributor energií, který vlastní měřiče, měl povinnost na dotaz majitele domu sdělit, na jakého dodavatele energií nájemce převedl plynoměr nebo elektroměr. Původní dodavatel energií (ČEZ) jí odmítl sdělit, na jakého dodavatele nájemce smlouvu převedl. Tazatelka musela a musí dosud složitě pátrat. Odmítá platit znovu namontování měřice. Majitelka poukazuje na to, že majitelé domů mají čím dál víc povinností a méně práv.

Obdobnou zkušenost mají i další naši členové. Nájemník tiše z bytu “zmizí” a neobtěžuje se s pronajímatelem řádně ukončit nájemní vztah (včetně převodu energií).

Pokud je elektroměr na místě, je situace poměrně jednoduchá a pronajímatel nic neplatí.
Mohou nastat tyto případy:

1. Nájemce dodavatele nezměnil a dodavateli platil (elektroměr/plynoměr je v chodu)

Pokud nájemce dodavatele energie nezměnil, tak obvykle stačí pouze předložit čestné prohlášení (volnou formou nebo podepsat formulář společnosti) o tom, že se nájemce trvale z bytu odstěhoval neznámo kam a nezanechal na sebe žádný kontakt. S tímto čestným prohlášením a dokladem o vlastnictví bytu/domu lze pak uzavřít (bez poplatku) novou smlouvu. Pronajímatel nic neplatí.

2. Nájemce dodavatele nezměnil, ale neplatil, takže mu byl elektroměr zaplombován

Zde nestačí pouze čestné prohlášení majitele, ale na odběrné místo se musí dostavit technik společnosti (PRE, ČEZ aj.) a zkontrolovat, zda elektroměr splňuje podmínky připojení. Pokud “ano”, je uzavřena Smlouva o připojení k

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se