Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem (3 měsíce neplatí nájemné) se vzory: Vzor výstrahy - upozornění na zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce bytu Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby

Právní komentář (vzory jsou na konci článku):

Nově je v § 2291 upravena výpověď bez výpovědní doby, tj. s okamžitými účinky. Jde o sankci, která předpokládá značnou intenzitu závadného chování nájemce. Podle obecného ustanovení § 2001 lze od smlouvy odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon (když strana poruší smlouvu podstatným způsobem). Podle § 2232 (obecný nájem) platí, že za porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem se způsobením značné újmy má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. V rámci zvláštních ustanovení o nájmu bytu a domu (§§ 2235 – 2301) se v § 2291 pronajímateli umožňuje vypovědět nájem bez výpovědní doby při porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem, přičemž tato zvláštní ustanovení mají přednost před obecnými. Ze zákona proto nájemce ani pronajímatel nemohou od smlouvy odstoupit, což nevylučuje, aby si toto právo sjednali v nájemní smlouvě. Pokud by však sjednané odstoupení zkracovalo

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se