Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „Ministerstvo“) zveřejnilo 19.6.2020 uvedenou výzvu (dále jen „Výzva“) z programu „COVID – Nájemné“ (dále jen „Program“). Podpora je poskytována na základě usnesení vlády č. 550 ze dne 18. května 2020 a v souladu s ustanoveními § 14 až § 14q zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a nepodléhá […]

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „Ministerstvo“) zveřejnilo 19.6.2020 uvedenou výzvu (dále jen „Výzva“) z programu „COVID – Nájemné“ (dále jen „Program“). Podpora je poskytována na základě usnesení vlády č. 550 ze dne 18. května 2020 a v souladu s ustanoveními § 14 až § 14q zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a nepodléhá legislativnímu procesu (neprochází parlamentem). Výzva se analogicky vztahuje rovněž na smluvní vztahy podnájemní a pachtovní.

Cílem Výzvy je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchod nebo služby v provozovně užívané na základě nájemní smlouvy, kterým byl na základě mimořádných opatření Vlády ČR zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v těchto provozovnách (provozovny určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nebo podle jiných zákonů).

 

Rozhodným obdobím je doba od 1. dubna 2020 do 30. června 2020. V případě skončení nájmu před 30. červnem 2020 je rozhodným obdobím časový úsek od 1. dubna 2020 do

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se