Nahoru

Připomínkovali jsme

Stanovisko k problematice dálkových odečtů

Žádost o podporu pozměňovacího návrhu k novele zákona 67/2013 Sb. adresovaná poslankyním a poslancům v září 2022   Vážená ...

3. 1. 2023 číst více

Stanovisko k problematice dálkových odečtů

Asociace nájemního bydlení, Občanské sdružení majitelů domů a Sdružení nájemníků vyjadřují společné stanovisko k novele zákona ...

5. 9. 2022 číst více

Zákon o ochraně památkového fondu – připomínky OSMD (zaslané na Ministerstvo kultury ČR dne 2. 8. 2019)

Celý název: Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění ...

13. 8. 2019 číst více

Připomínky OSMD k zákonu o ochraně památkového fondu – únor 2017

Připomínky OSMD k vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve ...

18. 3. 2018 číst více

Zákon o realitních zprostředkovatelích

V rámci sledování nové legislativy a možnosti připomínkovat návrhy nových zákonů se OSMD vyjádřilo k novému zákonu o realitních ...

11. 10. 2017 číst více